Amniyosentez yerine prenatal test

Birçok gebe doğacak bebeğinin sağlık durumundan endişelenmektedir. İleri anne yaşı, aile öyküsü ve tarama testlerinde yüksek risk belirlenmesi nedenleriyle bazı gebeliklerde kromozom anomali olma olasılığı artmaktadır. American College of Obstetricians and Gynecologists, bu gruptaki hamilelerde girişimsel olmayan tanı (invaziv prenatal) testleri önermektedir.

İnsan genetiğindeki bilgiler ile geliştirilen teknikler, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere doğuma kadar olan süreçte güvenilir sonuçlar verebiliyor. Test ne kadar doğru ve güvenilir olursa, diğer girişimler o kadar az uygulanacak ve doğabilecek sıkıntılardan korunmak mümkün olacaktır. Bu konudaki testlerin saflaştırılması ve özel bölgelerin incelenmesiyle hata payı en aza indirilecektir.

Bu tarz testler, birçok kromozom anomalilerinin yüzde 99 doğrulukla birinci üç aylık dönemde tespit edilme imkanı sunar. Özellikle 35 yaş üzeri gebeliklerde ihtiyaç duyulan güvenli, hassas ve geniş kapsamlı bu yeni nesil testler ile prenatal testi imkanı sunulmaktadır. Tek ya da ikiz gebelik için geçerli olup her iki durumda uygulanmaktadır. Ayrıca tüp bebek yoluyla oluşan gebeliklerde de kullanılabilir.

KROMOZOM BİLGİLERİ ANNENİN KANINDAN TESPİT EDİLİYOR

Gebelikte bebeğin genetik bilgilerini taşıyan DNA’ları anne kanına geçer. Gebelik sırasındaki prenatal tanı test, bebeğin sağlığına etki edebilecek belli kromozom bilgilerini anne kanından tespit edilmesini sağlar.

İnsanlarda 23 çift kromozom vardır. Gebelikte uygulanan tanı testi çift olması gereken kromozomları, tek kromozomları ve fazlalık kromozomları tespit eder. Bu test kapsamında; Down Sendromu (Trizomi 21), Patau Sendromu (Trizomi 13), Edwards Sendromu (Trizomi 18), Monozomi X (Turner Sendromu) ve X kromozomu triploidileridir.

Günümüzde genetik testler; amniyosentez ve koryon vilüs örneklemeleri küçük cerrahi girişimlerdir ve az da olsa düşük riski taşımaktadırlar. Girişimsel olmayan prenatal tanı testinde ise sadece kandan bunları tespit etmek mümkündür.

BU TEST NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

* Vücut kitle endeksi ve etnik kökenden bağımsız olarak her yaştaki kadında uygulanabilir.

* Bebek için hiçbir risk içermez.

* Gebeliğin ilk üç aylık döneminde 9. haftasından itibaren yapılabilir.

* Yaygın trizomileri belirlemede yüksek hassasiyet gösterir. Çok düşük yanlış pozitif oranı vardır.

* Test sonuçları, kan örneği Almanya'daki laboratuvara ulaştıktan itibaren 5 iş gününde doktorunuza raporlanmaktadır


.


16 görüntüleme